Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens het sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten maar ook voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten. Ook is sportfysiotherapie bedoeld voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen. Wij helpen u met het maken van een gerichte aanpak gebaseerd jouw specifieke behoefte.

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure heeft of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wilt blijven sporten en uw conditie behouden.

Voorbeelden van sportfysiotherapie


Topsport fysiotherapie

Topsport fysiotherapie 2

Topsportfysiotherapie 3