Fysiotherapie voor ouderen

Geriatrie fysiotherapie is bedoeld voor patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatrie fysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Voorbeelden van geriatrie fysiotherapie

geriatrietherapie
Geriatrietherapie2
Geriatrietherapie3

Valpreventie: het thuisoefenprogramma

Spierkracht, lenigheid, evenwicht en reactievermogen zijn de risicofactoren voor valincidenten die als meest beïnvloedbaar beschouwd worden. Om de stabiliteit te bereiken die nodig is, moeten zowel beenspierkracht als evenwicht boven een drempelniveau gehouden worden. Zelfs mensen van in de 90 kunnen hun kracht en evenwicht voldoende verbeteren om zo valincidenten te voorkomen.

Het Otago thuisoefenprogramma is specifiek ontwikkeld om valincidenten te voorkomen. Het bestaat uit een serie in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema.

De oefeningen worden individueel voorgeschreven tijdens een serie van 5 huisbezoeken door een getrainde instructeur en nemen in moeilijkheidsgraad toe.

Het duurt ongeveer 30 minuten om de oefeningen uit te voeren. Van een deelnemer wordt verwacht dat zij 3 keer per week oefenen en 2 keer wandelen.