Altijd direct een afspraak
Contracten met alle verzekeraars
Ook in de avonden en weekenden

Knieklachten

knieklachten

Heb jij pijn in je knie? Bijvoorbeeld tijdens het sporten, of misschien wel alleen na het sporten. Elke pijn in het lichaam is vervelend, zo ook knieklachten. De meeste knieklachten komen dan ook voor bij mensen die intensief sporten en "ouderen". Vaak hebben de ouderen last van chronische knieklachten, bijvoorbeeld een slijtage van de knie. Zorg dus dat jouw knieklachten niet chronisch worden en voorkom op latere leeftijd een prothese. Laat je knie snel onderzoeken en/of behandelen, want iedereen wil toch actief en fit oud worden.

Download gratis stappenplan met tips & oefeningen om van je knieklachten af te komen...

Knieklachten - oorzaken - behandeling (video)

In de onderstaande video legt (sport)fysiotherapeut Maikel Korbmacher uit wat de anatomie van de knie is, wat veel voorkomende knieblessures zijn, hoe triggerpoints knieklachten kunnen veroorzaken en hoe kniepijn goed behandeld kunnen worden.

 

Wat wil jij weten over knieklachten?

De video waarin Maikel Korbmacher uitlegt wat de oorzaken van knieklachten zijn

De anatomie van de knie

De verschillende soorten blessures en aandoeningen die pijn in de knie veroorzaken?

Wat de meest voorkomende oorzaken zijn voor de pijn

Vijf oefeningen die je helpen om de stabiliteit in de knie te verbeteren

Hoe jij bepaalde knieklachten kunt herkennen door deze symptomen

De manier waarop knieklachten het beste te behandelen zijn


Anatomie van de knie

De knie is het gewricht dat de verbinding vormt tussen het bovenbeen, de patella en het kuit- en scheenbeen. Bij het kniegewricht zijn spieren, zenuwen, banden (ligamenten) en kapsel betrokken. Enkele bekende structuren van het gewricht zijn de kruisbanden (voorste en achterste kruisband), de menisci (binnenste en buitenste meniscus), het kraakbeen en de binnenste en buitenste knieband.
In dit artikel kun je lezen wat voor soorten knieklachten er zijn, wat oorzaken kunnen zijn, wat de symptomen van een aantal klachten aan de knie zijn en wat de behandeling is.


Soorten knieklachten

Soorten knieklachten

Er zijn verschillende soorten knieklachten. Hierbij kan er als eerste een onderscheid gemaakt worden tussen  acute en chronische klachten en specifieke en aspecifiek klachten.

Verschil tussen acute knieklachten en chronische knieklachten

Het verschil tussen acute knieklachten en chronische knieklachten heeft te maken met de tijdsduur dat de klacht aanwezig is. Indien klachten langer dan drie maanden aanwezig zijn wordt er gesproken van een chronische klacht. Is de pijn in de knie korter dan 6 weken aanwezig dan wordt het een acute klacht genoemd. Voorbeelden van een acute klacht is een scheuring van de voorste kruisband drie weken geleden of een pijnlijke knie na een lange wandeling een week geleden. Veel mensen denken dat chronische klachten niet meer kunnen verdwijnen. Dit kan wel het geval zijn en in de meeste gevallen zijn de chronische klachten van de knie goed te behandelen. Spiergerelateerde klachten die al een langere tijd aanwezig zijn, zijn bijvoorbeeld vaak goed te behandelen met Dry needling Therapie. Dit is een vorm van therapie waarbij spierknopen in de spier met een naald aangeprikt worden, waardoor de spier snel weer kunnen ontspannen. Een voorbeeld van een chronische knieklacht is instabiliteit van de knie die ontstaan is na een kruisbandoperatie vier maanden geleden of pijn dat gedurende een half jaar aanwezig is ten gevolge van slijtage in de knie.

Het verschil tussen specifieke en aspecifieke knieklachten

Het verschil tussen specifieke en aspecifieke knieklachten is afhankelijk van de aard van de knieklacht en dus of er een duidelijke en zichtbare oorzaak van de klacht is. De verdeling van specifieke en aspecifieke klachten komt dus ook voor elke klacht, zo dus ook bij bijvoorbeeld nekklachten of rugklachten. Met specifieke knieklachten worden klachten bedoeld waarbij de oorzaak van de klacht duidelijk is. Hierbij kan met de aandoening aantonen middels aanvullend diagnostiek. Voorbeelden van specifieke knieklachten zijn een menisculslaesie of slijtage van de knie.

Aspecifieke knieklachten zijn klachten waarbij de oorzaak van de klacht in de knie is dus niet duidelijk. Bijvoorbeeld als er middels een MRI-scan of röntgenfoto geen afwijkingen in de structuren van de knie te zien zijn. Dit wil niet meteen zeggen dat de pijn 'tussen de oren' zit. Er kan bijvoorbeeld pijn in de knie ontstaan dor referred pain (pijn of afstand). Referred pain kan ontstaan doordat triggerpoints, in de spieren rondom de knie, pijn geven richting de knie. Denk aan triggerpoints in de liesspieren. Triggerpoints ontstaan door stress, een verkeerde houding of bijvoorbeeld een eenzijdig bewegingspatroon. Daarnaast kunnen aspecifieke knieklachten ontstaan door letsel van een ander gewricht, zoals de enkel en/of de heup. Knieklachten kunnen dus specifiek of aspecifiek (afhankelijk van of er een duidelijke en zichtbare oorzaak is) en acuut of chronisch zijn (afhankelijk van de duur van de klachten).

De meest voorkomende aandoeningen die pijnklachten in de knie veroorzaken

Gescheurde meniscus

Gescheurde meniscus

Door het afscheuren van één of beide mensici kunnen er knieklachten ontstaan. Er bevinden zich twee verschillende menisci in de knie, namelijk de binnenmeniscus en de buitenmeniscus. Het zijn wigvormige structuren, welke zich tussen het boven- en onderbeen bevinden. De meniscus hebben het dempen van de schokken op de knie, helpen bij de sturing en bij de gewrichtssmering van het kniegewricht als functie. Door een meniscusscheur kunnen er irritatie in het kniegewricht ontstaan wat pijn in en rondom de knie kan geven


Gescheurde kruisband

Gescheurde kruisband

Een (gedeeltelijke) gescheurde kruisband kan zorgen voor knieklachten. In de knie bevinden zich twee sterke kruisbanden die elkaar kruisen en gelegen zijn tussen het boven- en onderbeen. Dit zijn de voorste en achterste kruisband. Deze kruisbanden zijn zeer belangrijk voor de stabiliteit van de knie. Door een scheuring of een gedeeltelijke scheuring van één of beide kruisbanden zal de stabiliteit aanzienlijk verminderen. Men ervaart veel pijnklachten tijdens het scheuren van één kruisband, maar in de meeste gevallen wordt dit snel minder en rest er een instabiliteitsklacht.


Patellofemoraal pijnsyndroom

Patellofemoraal pijnsyndroom (PFPS)

Het patellofmeoraal pijnsyndroom is een term welke wordt gebruikt om pijnklachten te omschrijven die ontstaan door een dysfunctie van de patellofemoraal (knieschijf - knie) gewricht. Bij een patellofemoraal pijnsyndroom heb je last van een afwijkende stand van de knieschijf (patella) ten opzichte van het dijbeen (femur). Door de afwijkende stand op de knieschijf ontstaat er grotere belasting op het kniegewricht, waardoor er pijn ontstaat tijdens het bewegen.


Jumpers knee

Jumpers knee

Een jumpers knee wordt in het Nederlands een springersknie genoemd. Bij een jumpers knee is er schade opgetreden bij de aanhechting van de pees afkomst van de vier koppen van de bovenbeenspier. Daarnaast kan het zijn dat het gedeelte van de pees boven de knie de pijn veroorzaakt. Een irritatie van deze pees ontstaat vaak na een langdurige overbelasting en kan leiden tot een ontsteking bij de aanhechting van het onderbeen, net onder de knie. Vroeger werd de term jumpers knee gebruikt om aan te duiden dat deze klachten vooral ontstonden door het springen, maar tegenwoordig weten we dat er ook hele andere oorzaken kunnen zijn.


Versleten knie

Versleten knie (artrose)

Een versleten knie wordt ook wel artrose van de knie of degeneratie genoemd. Bij een versleten knie is het kraakbeen van het kniegewricht dunner en neemt het in kwaliteti af. Wanneer de knie zeer fors is versleten is het vaak nodig om een knieprothese (nieuwe knie) te laten plaatsen. Hierbij wordt het gehele kniegewricht vervangen.


De oorzaken van knieklachten

Knieklachten kunnen ontstaan door verschillende oorzaken. Hierboven zijn verschillende aandoeningen beschreven die pijnklachten kunnen veroorzaken. Maar hoe ontstaan deze aandoeningen en welke algemene factoren dragen bij aan het vergroten van de kans op knieklachten?

Oorzaken knieklachten
 

De oorzaken van een meniscusscheur

Net als voor het ontstaan van knieklachten zijn er ook voor het scheuren van de meniscus meerdere oorzaken. Zo kan deze blessure ontstaan door één acuut moment of kan het ontstaan door een langdurige overbelasting. Een voorbeeld van een acuut moment is als de scheur optreedt bij een draaibeweging van de knie waarbij het onderbeen nog vast in de grond staat. Een voorbeeld van een langdurige overbelasting op de knie kan ontstaan door veel intensief te hardlopen.

Oorzaken van een gescheurde kruisband

Er zijn verschillende oorzaken voor een scheuring van de kruisband. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een verdraaiing van de knie, een overstrekking van de knie of door een te grote buiging van de knie. Daarnaast kan het hard stoten van de knie met een voorwerp of een tegenstander tijdens een sportactiviteit een kruisband doen scheuren. Je hebt deze blessure meteen door, omdat de knie dik wordt en je een knak of knoep gevoel waarneemt. Daarnaast is het niet mogelijk om op de knie te steunen.

Oorzaken bij een knieschijfproblematiek (Patellofemorale klachten)

Door problemen met de knieschijf ontstaan veel knieklachten. Patellofemorale klachten zijn pijnklachten die ontstaan door een irritatie van de structuur achter de knieschijf. In de meeste gevallen worden deze klachten veroorzaakt doordat de knieschijf niet goed in de groef loopt, waardoor er irritatie optreedt in de structuren achter de knieschijf.

De oorzaken van een jumpers knee

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van een jumpers knee. Hiervan is overbelasting er een van. Met overbelasting wordt bedoeld dat de belasting groer is dan dat wat je eigenlijk aan kunt (belastbaarheid). Bij een jumpers knee is er spraken avn overbelasting van de pees van de knieschijf. Sportgebonden activiteiten die tot een overbelasting kunnen leiden, zijn onder andere:

 • Een verstoring van het evenwicht tussen belasting en de belastbaarheid
 • Trainen op een te harde ondergrond
 • Overmatige krachttraining
 • Overmatige sprongbelastin

Hier staan meer oorzaken voor het ontstaan van een jumper knee weergegeven.

De oorzaken van een versleten knie

Een versleten knie wordt veroorzaakt op verschillende manieren. Oorzaken voor een versleten knie zijn: een beroep waarbij je veel moet staan, sporten waar veel gesprongen wordt, overgewicht, een reumatische aandoening, een ongeluk, een meniscusoperatie, veroudering of een standafwijking van de knie.

Algemene risicofactoren die ervoor kunnen zorgen dat knieklachten ontstaan

Er zijn verschillende risicofactoren die knieklachten veroorzaken. Hierbij kun jij denken aan verkorte spieren in boven- of onderbeen, overbelasting, onderbelasting, een zijdig bewegingspatroon, directe klap op de knie, verkeerde stand van de knie, verkeerde stand van de voet of door een letsel van de enkel of heup.

De vastus lateralis en knieklachten (video)

 

De vastus medialis en kniepijn (video)


Vijf oefeningen die helpen je stabiliteit in de knie te verbeteren

Maikel Korbmacher legt in de onderstaande video uit hoe je de stabilitiet van de knie kunt verbeteren. Heb je last van een instabiele knie en komt dit door te zwakke spieren? Ga dan aan de slag met de oefeningen die worden weergegeven in de video en verbeter de stabiliteit van je knie.


Symptomen knieklachten
 

Symptomen knieklachten

Per specifieke klacht zijn er een aantal symptomen die zich kunnen voordoen. Hieronder worden per klacht aangegeven welke symptomen er zijn. Let op: Het is altijd belangrijk dat er een gedegen onderzoek naar de symptomen worden gedaan, om zo de aard van de klacht zo goed mogelijk te begrijpen!

Symptomen bij een meniscusscheur

De symptomen bij een meniscusscheur zijn afhankelijk van de manier waarop de blessure is ontstaan. Bij een acuut ontstaan, is er in de meeste gevallen direct pijn in de knie aanwezig. Door deze pijn kan je de knie niet goed buigen en dus niet door de hurken gaan. Veel mensen geven aan dat de knie op slot zit. Daarnaast is de knie minder stabiel en zal je sneller het gevoel hebben dat je door de knie zakt. Bij een langdurige overbelasting van de meniscus is de oorzaak vaak minder duidelijk en hoef je geen "slotklachten" of een zwelling te hebben.

Symptomen bij een gescheurde kruisband

Tijdens het scheuren van één of meerder kruisbanden ervaar je direct hevige pijn in de knie en kan je de knie horen knoepen en/of knakken. De knie wordt direct dik en in de meeste gevallen is er ook een bloeduitstorting aanwezig. Als de zwelling minder wordt zal het instabiliteitsgevoel van de knie groter worden en zal je het gevoel hebben dat je door de knie zakt. Daarnaast kan het zijn dan je niet alleen één scheur hebt in een van de kruisbanden, maar dat er ook schade aan de meniscus of het kraakbeen is ontstaan.

Symptomen bij patellofemorale klachten

Bij patellofemorale klachten wordt pijn achter de knieschijf gevoeld. Deze pijn verergert zich op het moment dat er druk op de knieschijf komt, zoals bij traplopen, steun op de knie of het buigen van de knie. Bij het breken van de knieschijf treedt er direct een zwelling op en is het niet meer mogelijk dat jij op je been kunt steunen. Bij een luxatie van de knieschijf is het mogelijk dat de knieschijf zich zichtbaar heeft verplaatst en zich niet meer aan de voorzijde van de knie bevindt, maar aan de zijkant. De knie wordt dan ook dik en hierbij is het ook niet meer mogelijk om op het been te steunenn.

Symptomen bij jumpers knee

Bij een jumpers knee zul je pijn net onder de knieschijf voelen en dit wordt erger op het moment wanneer er trekkracht komt op de knieschijfpees, zoals bij het buigen van de knie, springen en traplopen

Symptomen bij een versleten knie

Symptomen bij een versleten knie zullen in het beginstadium bijna niet te voelen zijn. Naarmate dat de slijtage toeneemt zal er pijn- en stijfheidsklachten optreden. Deze pijn- en stijfheidsklachten zullen voornamelijk aanwezig zijn in de ochtend en een langere tijd zitten. Door de slijtage zal de mobiliteit van de knie verslechteren, kan je pijn in de knie hebben en deze pijn kan uitstralen naar het been.

Hieronder worden verschillende symptomen weergegeven voor het ontstaan van knieklachten in zijn algemeenheid.

 • Pijn net onder de knieschijf
 • Pijn in het gewricht
 • Pijn aan achterzijde knieschijf
 • Pijn in knieholte
 • Pijn die erger wordt bij traplopen, buigen van de knie of bij springen
 • Uitstralende pijn naar andere gebieden van het been
 • Zwelling en/of bloeduitstorting
 • Slotklachten
 • Instabiliteit (‘giving way’)
 • Verminderde mobiliteit, kracht en stabiliteit

De behandeling knieklachten

Wat de juiste behandeling van knieklachten is, is afhankelijk van de oorzaak. Er zijn een aantal dingen die bij iedere klacht belangrijk zijn, zoals het optimaliseren van de mobiliteit, kracht en stabiliteit van de knie. Dit kan bijvoorbeeld door oefentherapie, dry needling, manuele techniekenmanuele triggerpointtherapie, taping of massage. Hieronder wordt weergegeven hoe de verschillende klachten te behandelen zijn

Behandeling knieklachten

De verschillende behandelingen bij meniscusscheur

Voordat een meniscusscheur te behandelen is, moet er eerst duidelijk vast gesteld worden wat de grootte en de locatie van de scheur is. Dit wordt vastgesteld middels een MRI-scan. Op het moment dat de grootte en locatie bekend is zal er besloten worden of de klacht conservatief of operatief wordt behandeld. In sommige gevallen is namelijk een operatie aan de meniscus niet nodig om te herstellen. Bij de conservatieve behandelmethode wordt de nadruk gelegd op het trainen van de conditite van de knie, zodat de knie beter belastbaar wordt. Blijkt dit niet voldoende te zijn dan heeft men de keuze om een meniscectomie te ondergaan. Bij een meniscectomie wordt een gedeelte of de gehele meniscus verwijderd, middels een operatieve ingreep. Na de operatie kan men gemiddeld na zes weken dagelijkse activiteiten uitvoeren, maar kan men na gemiddeld zes weken tot drie maanden pas weer beginnen met het zwaarder belasten van de knie.

De behandeling van een gescheurde kruisband

Op het moment dat de knieband volledig is gescheurd dan kan de knieband niet vanzelf herstellen. Wel kan een gescheurde knieband, net als bij een gescheurde meniscus, herstellen zonder operatieve ingreep. Een nadeel hierbij is wel dat men vaak instabiliteitsklachten overhoudt. Men kan er ook voor kiezen voor een kruisbandoperatie. Tijdens deze operatie wordt de knieband gehecht door gebruik te maken van een stukje knieschijfpees of hamstringpees. Het is van belang dat voor de operatie, de zwelling uit de knie is en de knie volledig mobiel is. Dit bevordert namelijk het herstel van de knie. Na een operatie duurt het gemiddeld negen maanden voordat zware belastingen op de knie weer uitgevoerd mogen worden. Hierbij bestaat het revalidatietraject uit het verbeteren van de mobiliteit, kracht en stabiliteit van de knie.

De behandeling van instabiliteit van de knie

De behandeling bij instabiliteit van de knie is afhankelijk van de structuur die de instabiliteit in de knie veroorzaakt. Op het moment dat banden of het kapsel van de knie de instabiliteit veroorzaakt kan het helpen om het kapsel of banden operatief te laten herstellen of andere structuren extra te trainen om de instabiliteit op te vangen. Bij een meniscusletsel kan het nodig zijn om een meniscectomie te ondergaan. Op het moment dat spieren de instabiliteit veroorzaken kan oefentherapie helpen om de kracht en stabiliteit rondom de knie te verbeteren.

Behandeling bij patellofemorale klachten

Bij patellofemorale klachten is het zeer belangrijk om de 'sporing' van de knieschijf te optimaliseren. Dit is belangrijk zodat er geen irritaties van de onderlinggen structuren optreden. Het optimaliseren van de sporing kan middels manuele technieken, taping, oefentherapie en dry needling therapie of manuele triggerpointtherapie.Bij het breken van de knieschijf is de locatie en grootte van de breuk zeer belangrijk. Op basis van deze factoren wordt namelijk bepaald of de breuk conservatief of operatief behandeld moet worden. Bij een luxatie van de knieschijf het “uit de kom schieten” van de knie) is het belangrijk dat de knieschijf op een professionele manier wordt teruggeplaatst. Wanneer dit niet goed gebeurt, kan er verdere schade ontstaan. Na het terugplaatsen is het van belang om de structuren die door de ontwrichting zijn opgerekt weer te trainen.

De behandeling van een jumpers knee

Voordat een jumpers knee behandeld kan worden is het van belang om de oorzaak van de overbelasting te achterhalen. Op het moment dat een te snelle opbouw in trainingsintensiteit of trainingsfrequentie is, moet de belasting van de knie verminderd worden. Als niet de trainingsintensiteit of trainingsfrequentie, maar een verkeerde stand van de knie of slechte spierbalans in het bovenbeen de oorzaak is, dan kan oefentherapie helpen en kunnen technieken die de stand van de knie verbeteren helpen om de pijnklachten in de knie te verminderen.

De behandeling bij slijtage van de knie

Slijtage aan de knie kan niet door een fysiotherapeut worden teruggedraaid. Een fysiotherapeut kan er wel voor zorgen dat de slijtage in de toekomst wordt vertraagd, zodat de knieklachten verminderen. Hoe? Kracht-, stabiliteit- en mobiliteitsoefeningen zorgen ervoor dat de spieren rondom die knie worden getraind en dus sterker worden. Het gevolg hiervan is dat de knie hierdoor minder belast wordt. Hierdoor nemen artroseklachten minder snel toe. Op het moment dat de slijtage van de knie zo groot is dat de pijnklachten zeer hevig zijn, kan ervoor gekozen worden om de knie te vervangen voor een knieprothese. Na het plaatsen van een knieprothese volgt een revalidatietraject om de volledige functie van de knie weer terug te krijgen. Wil je meer weten of deze behandelprocedure of een van onze andere behandelingen? Neem contact op met een van onze vestigingen.

 

Alle vestigingen van Fysiotherapie4all

Fysiotherapie Berghem

Locatie: Fitness4All Berghem

Koolzaadweg 1

5351 LP Berghem

Fysiotherapie Breda

Locatie: Fitness4All Breda

Allerheiligenweg 83

4834 TN Breda

Fysiotherapie Ede

Locatie: Basic-Fit Ede Centrum

Grotestraat 61

6711 AJ Ede

Fysiotherapie Heesch

Locatie: Hiemstra Huisartsenpraktijk

Gildestraat 1C

5384 BJ Heesch


Fysiotherapie Oss

Locatie: Basic-Fit Oss

Euterpelaan 19

5344 CA Oss

Fysiotherapie Uden

Locatie: Retraitehuis Uden

Volkelseweg 30

5405 NA Uden

Fysiotherapie Veenendaal

Locatie: Basic-Fit Veenendaal

Wolweg 101

3901 TD Veenendaal