Dnl effectief bij de monnikskapspier

Dry needling van de monnikskapspier vermindert nek- en schouderpijn

Wat is er in dit onderzoek onderzocht?

Met dit onderzoek hebben onderzoekers onderzocht of dry needling (vorm van triggerpointtherapie) van een actief triggerpoint (spierknoop) in het bovenste gedeelte van de monnikskapspier (m. trapezius descendens) de pijn in de nek en schoudergordel vermindert. Ook hebben ze onderzocht of het triggerpoint non-actief (ook wel latent genoemd) wordt of zelfs verdwijnt. Er hebben 52 proefpersonen meegedaan aan dit onderzoek. Zij hadden allen al langer dan drie maanden pijn in de nek en/of schoudergordel. Zij kregen gedurende drie weken een dry needling behandeling in één specifiek triggerpoint in deze spier. 

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

De daling in pijnscore na de dry needling therapie behandelingen was significant. Dit betekent dat de daling in pijn dusdanig groot was dat deze niet op toeval kan berusten. Ook was het triggerpoint bij het grootste gedeelte (41 van de 52 proefpersonen) van de onderzoeksgroep veranderd van actief naar latent of was deze zelfs opgelost. Dit was ook een significant verschil. Daarnaast heeft men ook gekeken naar de beweeglijkheid van de nek. Deze was na de dry needling behandelingen ook significant verbeterd. Daarnaast scoorde de onderzoeksgroep beter op de SF-36 (vragenlijst over de ervaren gezondheidstoestand) en de Oswestry Disability Index score (vragenlijst om de functionele beperking door pijn in kaart te brengen).

Conclusie

Wanneer een actief triggerpoint in het bovenste gedeelte van de monnikskapspier gedurende drie weken behandeld wordt met dry needling daalt de pijn in de nek en schoudergordel en wordt het triggerpoint latent of verdwijnt deze zelfs. Ook verbetert de beweeglijkheid van de nek en scoort men beter op twee specifieke vragenlijsten.

Bron
Gerber, L. H., et al. (2015). Dry Needling Alters Trigger Points in the Upper Trapezius Muscle
and Reduces Pain in Subjects With Chronic Myofascial Pain. American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast