Verstuiking van de knie

Wat is een verstuiking van de knie?

Een verstuiking van de knie is een ongecontroleerde beweging waarbij de botten van het kniegewricht ten opzichte van elkaar te veel verschuiven, waardoor je een verrekking krijgt van de banden van de knie. Er ontstaan dan kleine scheurtjes in de kniebanden. Bij een verzwikking van de knie worden de banden ook opgerekt, maar niet dusdanig dat er scheurtjes in ontstaan.

Hoe ontstaat het?

Een verstuiking van de knie is meestal het gevolg van een snelle,ongecontroleerde beweging. De krachten op de knie zijn dan te groot en daardoor kunnen de spieren en banden de knie niet goed meer sturen. Het gevolg is dat er te veel verschuiving optreedt waardoor de kniebanden op rek komen. Deze blessure ziet men vaak bij sporters of mensen die zwaar lichamelijk werk verrichten.

Bij vermoeidheid van spieren of bij een slechte coƶrdinatie heeft men meer kans op een verrekking, omdat de sturing van het kniegewricht dan bij voorbaat al minder is.

Wat zijn de tekens & symptomen?

Symptomen van een verstuiking van de knie is dat men na een ongecontroleerde beweging van de knie pijn krijgt in en/of rondom de knie. Dit wordt meestal erger bij het bewegen van de knie. Ook wordt de knie vaak dik en warm.

Wat is de behandeling?

Bij een verstuiking kan het aangenaam zijn om de knie te koelen, omdat men zo de pijn wat dempt. Het is belangrijk uw been hoog te leggen, zodat het vocht uit de knie weg kan. Daarnaast is het belangrijk om de knie te blijven bewegen, maar zware belasting zo veel mogelijk te ontzien. Fysiotherapie4all kan u helpen bij het revalideren na een verstuiking van uw knie.