Talus fractuur

Wat is een talusfractuur?

Een talusfractuur is een breuk van het sprongbeen van de enkel. Dit botstuk verbindt het kuit- en scheenbeen met de voet. Er zijn verschillende gradaties bij een talusfractuur. Volgens de classificatie van Hawkins kan men vier typen onderscheiden. Bij een type 1 talusfractuur is er een breuk, maar staan de botstukken niet uit positie. Bij een type 2 talusfractuur is er een breuk en ook sprake van een dislocatie van één gewrichtsvlak. Bij een type 3 talusfractuur is er sprake van een dislocatie bij twee gewrichtsvlakken van de talus. Bij een type 4 talusfractuur is er sprake van een dislocatie bij drie gewrichtsvlakken van de talus. Daarnaast maakt men binnen deze classificatie ook onderscheid in de mate van beschadiging aan de bloedvoorziening rondom de talus.

Je kunt in dit artikel meer informatie over enkelklachten lezen.

Hoe ontstaat het?

De meeste breuken van het sprongbeen ontstaan door een forse klap die op de enkel inwerkt, zoals een val van grote hoogte of een verkeersongeluk. Ook komt dit letsel regelmatig bij snowboarders voor.

Wat zijn de symptomen?

Bij een talusfractuur is er sprake van een hevige pijn. Wanneer men rondom het enkelgewricht drukt, wordt de pijn erger. Het is niet mogelijk om steun te nemen op de voet. Ook zwellen de voet en de enkel flink op. Meestal is er ook sprake van een bloeding in het enkelgewricht (hemartrose).

Hoe wordt een talusfractuur behandeld?

Een talusfractuur kan conservatief of operatief behandeld worden. Dit is afhankelijk van de locatie en gradatie van de breuk. Alleen wanneer de botdelen nog precies in de juiste positie staan (Hawkins type 1), kan men de fractuur conservatief behandelen met gips. Toch wordt er soms voor de zekerheid gekozen om de breuk door middel van fixatiemateriaal te fixeren. Dit om te voorkomen dat de breuk alsnog disloceert. Bij alle andere typen is een repositie van de botdelen nodig om op den duur artrose te voorkomen. De herstelduur na een talusfractuur bedraagt gemiddeld acht tot twaalf weken. Gedurende deze tijd mag de voet (ongeacht of deze conservatief of operatief behandeld is) niet belast worden.