Schouderimpingement

Wat is een Schouderimpingement?

Bij een schouderimpingement is er een inklemming van een pees of een slijmbeurs tussen de kop van de bovenarm en het schouderdak (acromion). Deze ruimte wordt de subacromiale ruimte genoemd. Een schouderimpingement wordt ook wel Subacromiaal Pijnsyndroom (SAPS) genoemd.

Wanneer ontstaat het?

Een schouderimpingement kan ontstaan doordat er vanaf de geboorte al te weinig ruimte is in de subacromiale ruimte, waardoor de structuren snel ingeklemd raken. Ook kan het ontstaan door veel bovenhands werken en/of heffen van de arm, waardoor de pees en/of slijmbeurs geïrriteerd raken en in omvang toenemen. De ruimte in het schoudergewricht neemt dan af. Dit wordt een primair impingement genoemd. Wanneer de spieren rondom de schouder (rotator cuff) het schoudergewricht onvoldoende kunnen stabiliseren en daardoor inklemmingsklachten optreden, spreekt men van een secundair impingement.

Wat zijn de tekens & symptomen?

Symptomen van een schouderimpingement zijn pijn en bewegingsbeperking van de schouder. De pijn wordt erger bij het heffen van de arm. Dit gaat dan ook steeds moeilijker. De pijn bevindt zich meestal aan de voor- en zijkant van de arm en kan doorstralen naar de onderarm en hand. Ook het liggen op de aangedane schouder kan pijnlijk zijn. De klachten ontstaan vaak geleidelijk en worden steeds heviger. De beweeglijkheid van de schouder neemt steeds verder af.

Wat is de behandeling?

Wanneer men een schouderimpingement heeft, is het belangrijk provocerende bewegingen te vermijden. Dit houdt in dat men geen bovenhands werk mag doen of zwaar mag tillen. Wanneer de klachten niet vanzelf over gaan na rust houden, kan fysiotherapie uitkomst bieden. De fysiotherapeut geeft u mobiliserende oefeningen om de beweeglijkheid van de schouder te vergroten. Daarnaast zal de fysiotherapeut met behulp van verschillende technieken de subacromiale ruimte vergroten, zodat de ingeklemde structuur kan herstellen. Daarnaast zal de fysiotherapeut u oefeningen aanreiken om de stabiliteit van de schouder te optimaliseren om recidiveren van klachten te voorkomen.