Naviculare fractuur

Wat is een naviculare fractuur?

Het os naviculare is een botje aan de binnenzijde van de voet. Dit botje bevindt zich tussen de voetwortel en de drie wiggenbeenderen. Het os naviculare vormt een onderdeel van de mediale voetboog. Een naviculare fractuur is een breuk van dit botje. Dit is de meest voorkomende breuk van de middenvoet.

Hoe ontstaat het?

Een naviculare fractuur kan verschillende oorzaken hebben, zoals een zwaar voorwerp dat op de voet valt, een beknelling van de voet, een voertuig wat over de voet heen rijdt of een val op de voet. Ook kan door een herhaaldelijke, grote druk op het botje een klein scheurtje in het bot ontstaan wat uiteindelijk kan leiden tot een fractuur (stressfractuur). Een voorbeeld waarbij dit kan gebeuren, is wanneer men de trainingsintensiteit bij hardlopen te snel opvoert en men met slecht schoeisel traint op een harde ondergrond.

Wat zijn de tekens & symptomen?

Er zijn een aantal symptomen van een naviculare fractuur. Men kan moeilijk op de voet staan (as-drukpijn). Ook kan er een zwelling en een bloeduitstorting optreden. Men kan een doof gevoel in de voorvoet hebben. Ook kan men soms een standsafwijking van de voet zien. Wanneer de fractuur een stressfractuur is, kan het zijn dat de pijn aanvankelijk minder heftig is, maar geleidelijk aan bij meer belasten erger wordt. Bij een stressfractuur kan de pijn echter ook meteen hevig aanwezig zijn.

Wat is de behandeling?

De behandeling van een naviculare fractuur is afhankelijk van de positie van het botstuk. Als de botstukken niet verschoven zijn, volstaat het dragen van een spalk of gips om de breuk te laten herstellen. Het duurt gemiddeld zes weken voordat het bot weer aan elkaar gegroeid is. Wanneer er sprake is van een dislocatie van het os naviculare, zal men het botstuk operatief weer in de goede positie moeten zetten door middel van fixatiemateriaal. Ook na de operatie zal men gips moeten dragen om de voet te immobiliseren. De fysiotherapeut kan u daarna helpen om de belasting op de voet geleidelijk aan weer op te bouwen. Ook kan de fysiotherapeut oefentherapie bieden om de volledige functie van de voet weer terug te krijgen.