Knieprothese

Wat is een knieprothese?

Wanneer het kniegewricht dusdanig versleten is en er sprake is van ernstige gewricht- en pijnklachten, kan men ervoor kiezen een knieprothese te laten plaatsen. Deze prothese vervangt het kniegewricht en is dus in feite een ‘nieuwe knie’.

Hoe ziet het eruit?

Afhankelijk van de plaats en ernst van de slijtage kan men kiezen voor een halve knieprothese of een totale knieprothese. Men kiest voor een halve prothese als alleen de binnenzijde of de buitenzijde van de knie versleten is. In de meeste gevallen is echter een totale prothese nodig. In dat geval worden door een chirurgische ingreep de beschadigde gewrichtsvlakken van het boven- en onderbeen verwijderd en wordt de vorm van het bot aangepast, zodat de prothese hier goed op past. Vervolgens wordt de metalen knieprothese geplaatst waarbij er op het uiteinde van het bovenbeen een stuk metaal komt en op het onderbeen een stuk plastic met daaraan vast een metalen steel die in het onderbeen wordt bevestigd. De knieschijf wordt in de meeste gevallen niet vervangen, omdat dit na de ingreep veel kans op complicaties geeft. Tussen de metalen delen van de prothese zit een kunststof schijf die ervoor zorgt dat de metalen delen goed ten opzichte van elkaar kunnen bewegen.

Wat is het herstel?

Het belangrijkste na het plaatsen van een knieprothese is om zo snel mogelijk de knie te gaan gebruiken door middel van oefentherapie. De fysiotherapeuten van Fysiotherapie4all kunnen u begeleiden bij het mobiliseren en stabiliseren van de knie en het versterken van de beenspieren.