Klaplong (pneumothorax)

Wat is een klaplong?

Een klaplong (ook wel pneumothorax genoemd) is een gedeeltelijk of volledig ingeklapte long. Dit heeft te maken met de drukverdeling in de long. Om de long zit een longvlies en aan de binnenkant van de borstwand bevindt zich een borstvlies. Tussen het longvlies en het borstvlies bevindt zich een laagje vloeistof waardoor de twee vliezen ten opzichte van elkaar kunnen bewegen en men pijnvrij kan ademhalen. In deze tussenruimte is er een onderdruk wat voorkomt dat de long inklapt. Bij een klaplong komt er lucht tussen de twee vliezen wat de onderdruk opheft. Daardoor klapt de long in. Men kan twee typen onderscheiden: een ingeklapte long waarbij alleen lucht de longholte vult (pneumothorax) en een ingeklapte long waarbij lucht en bloed de longholte vullen (hemopneumothorax). Daarnaast kan men nog een spanningsklaplong (ingeademde lucht hoopt zich op in de longen) en een endometriose-klaplong (baarmoederslijmvlies rondom de longen zorgt voor de ingeklapte long) van de ‘gewone’ pneumothorax onderscheiden. Deze typen komen echter minder vaak voor. 

Wat zijn de oorzaken?

Er zijn verschillende factoren die deze aandoening kunnen veroorzaken. Dit kan een gebroken rib of een messteek zijn waardoor de vliezen doorboord worden, maar het kan ook een spontane pneumothorax zijn waarvan men de precieze oorzaak niet kan achterhalen. Dit kan het gevolg zijn van een lokale verzwakking van de longen door een longaandoening zoals COPD, maar kan bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van een longontsteking. Daarnaast zijn er een aantal risicofactoren die de kans op een pneumothorax vergroten, zoals: roken, longaandoeningen, zoals astma en COPD, bij kunstmatige beademing, als een familielid een klaplong heeft gehad (erfelijkheid), wanneer men al eerder een ingeklapte long heeft gehad en bij blootstelling aan hoge drukverschillen.

Wat zijn de symptomen?

Men voelt een stekende, scherpe pijn op de borst. Men krijgt moeite met ademhalen en men kan benauwd worden. Wanneer de long maar gedeeltelijk ingeklapt is, kunnen de symptomen in mindere mate aanwezig zijn.

Wat is de behandeling ervan?

Als de long maar gedeeltelijk ingeklapt is, kan deze met rust uit zichzelf herstellen. Soms krijgt men extra zuurstof toegediend, zodat de long wat sneller herstelt. Bij een volledig ingeklapte long kan men een drain plaatsen om de overtollige lucht (en bloed) af te voeren. Het ‘lek’ in de longen herstelt dan vanzelf. Wanneer dit niet het geval is, kan dit operatief hersteld worden.