Frozen shoulder

Wat is een Frozen shoulder

Frozen shoulder is de Engelse term voor ‘bevroren schouder’. Het wordt ook wel capsulitis adhesiva genoemd. Om de schouderkop en schouderkom zit een gewrichtskapsel. Deze zorgt ervoor dat de schouderkop goed in de schouderkom blijft bewegen. Bij een Frozen shoulder is het gewrichtskapsel rondom de schouder verkleefd. De schouder heeft hierdoor een ernstige bewegingsbeperking.

Wanneer ontstaat het?

Het kan verschillende oorzaken hebben. Men spreekt van een primaire Frozen shoulder als er geen aanwijsbare oorzaak is voor de 'bevroren schouder'. Een secundaire Frozen shoulder kan ontstaan nadat men de schouder lange tijd geïmmobiliseerd heeft na bijvoorbeeld een breuk of operatie. Daarnaast kan het ontstaan na een trauma of na overbelasting. De meest voorkomende oorzaak van overbelasting van de schouder is het uitvoeren van bovenhandse bewegingen. Ook Diabetes Mellitus is een risicofactor voor het ontstaan van de secundaire vorm.

Wat zijn de tekens & symptomen?

Een Frozen shoulder verloopt in drie fasen. In de eerste fase (bevriezingsfase) neemt de pijn aan de schouder in grote mate toe en neemt de beweeglijkheid van de schouder af. In de tweede fase neemt de pijn af, maar neemt de bewegingsbeperking verder toe. Men kan de arm nauwelijks meer voorwaarts, zijwaarts en achterwaarts bewegen. Dit wordt ook wel de ‘bevroren fase’ genoemd. Tijdens de derde fase (ontdooiingfase) neemt de beweeglijkheid van de schouder weer toe.

Wat is de behandeling?

Bij een Frozen shoulder probeert men deze eerst conservatief door middel van fysiotherapie en eventueel medicijnen te verhelpen. Uw fysiotherapeut zal proberen de beweeglijkheid van uw schouder zo groot mogelijk te houden door uw kapsel en de omliggende spieren te rekken. De fysiotherapeut zal u ook oefeningen aanreiken om de beweeglijkheid van de schouder te behouden. De natuurlijke herstelduur van een Frozen shoulder is erg lang en kan variëren tussen de één en drie jaar.