Altijd direct een afspraak
Contracten met alle verzekeraars
Ook in de avonden en weekenden

Zoek professionele hulp bij heupklachten

Heupklachten

Heupklachten kunnen veel pijnklachten veroorzaken waardoor jouw bewegelijkheid afneemt. Daarnaast kan pijn aan de heup ervoor zorgen dat je dagelijkse activiteiten niet meer goed kunt uitvoeren en hierdoor veel problemen ervaart. Jij wil dan ook zo snel mogelijk van je klachten afkomen. Hieronder ontdek jij welke heupproblemen er zijn, hoe jij er zeker van kan zijn dat je een bepaalde klacht hebt en hoe je van deze heupklachten af kunt komen. 

Download gratis stappenplan met tips & oefeningen om van je heupklachten af te komen...

Oorzaken en behandeling voor heupklachten


Waarom de mobiliteit van de heup zo belangrijk is om heupklachten te voorkomen

Het is belangrijk om je heup in beweging te houden om pijnklachten in de rug, bil of bekken te verhelpen en te voorkomen. In de onderstaande video geeft Maikel Korbmacher aan waarom de mobiliteit van de heup belangrijk is. Daarnaast worden oefeningen voor het verbeteren van de mobiliteit van de heup besproken.

 
 

Anatomie van de heup

De heup is het gewricht tussen het bovenbeen en het bekken. Het bestaat uit een kop en een kom. Om ervoor te zorgen dat deze op de juiste manier kunnen bewegen, zitten er stevige banden en een gewrichtskapsel omheen. Om te voorkomen dat er wrijving optreedt tussen de kop en kom bevindt zich hiertussen een kraakbeenlaagje. Dit vangt schokken op en zorgt ervoor dat de heup pijnvrij bewogen kan worden.


Soorten Heupklachten

De verschillende soorten heupklachten

Er zijn verschillende soorten heupproblemen. Zo kan men specifieke klachten van aspecifieke klachten onderscheiden en kunnen klachten aan de heup acuut of chronisch zijn. Naast de verschillende soorten heupklachten zijn er verschillende aandoeningen en blessures die pijn in de heup kunnen veroorzaken, zoals een slijmbeursontsteking van de heup, gerefereerde pijn in de heup, gebroken heup of een heupflexorscheur.

 • Acuut: Dit zijn heupklachten die korter dan zes weken aanwezig zijn. Denk hierbij aan een val op de heup, overbelastingblessure van de heup na een lange wandeltocht of een intensieve sportwedstrijd.
 • Chronisch: Chronische heupklachten zijn klachten die langer dan drie maanden aanwezig zijn, zoals: slijtage van de hup, slijmbeursontsteking of heupdysplasie. Vaak denkt men bij chronische klachten dat deze niet te verhelpen zijn, maar het tegendeel is waar. Zowel bij chronische als acute klachten kan fysiotherapie goed helpen.

Behalve de onderverdeling tussen acute en chronische heupklachten kunnen de klachten ook onderverdeeld worden in aspecifieke en specifieke klachten.

 • Aspecifieke heupklachten: Dit zijn klachten aan de heup waarbij geen specifieke oorzaak bekend is. Je ervaart wel pijn in de heup, maar bij een beeldvormend onderzoek zijn er geen afwijkingen van de heup waarneembaar. In sommige gevallen wordt bij aspecifieke klachten aangegeven dat deze 'tussen de oren' zitten, maar dit hoeft helemaal niet zo te zijn. Jij kunt namelijk pijn in de heup ervaren door geprojecteerde pijn. Zo kunnen triggerpoints in de rug of bil heupklachten veroorzaken. Pijnklachten die worden veroorzaakt door triggerpoints zijn goed te verhelpen middels manuele triggerpointtherapie en dry needling therapie.
 • Specifieke heupklachten: Specifieke klachten in de heup zijn klachten waarbij de oorzaak wel duidelijk is en bij een onderzoek middels een MRI-scan of een röntgenfoto ook afwijkingen van de heup waarneembaar zijn. Een gebroken heup, slijmbeursontsteking van de heupen slijtage aan de heup zijn voorbeelden van specifieke heupproblemen.

Behalve de onderverdeling van de verschillende soorten klachten van de heup zijn de pijnklachten ook onder te verdelen per aandoening/blessure. Immers niet elke klacht is hetzelfde. Ontdek hieronder de verschillende aandoeningen die pijnklachten in de heup geven.

Slijmbeursontsteking van de heup

Wat is een slijmbeursontsteking van de heup?

Een slijmbeursontsteking van de heup houdt in dat er schade en inflammatie aan de bursa in de heup is opgetreden. De bursa is een klein zakje gevuld met vloeistof en heeft als functie om de frictie tussen bewegende weefsel lagen te verminderen. De bursa bevindt zich aan de buitenkant van de heup en kan bij schade en inflammatie pijn in de heupregio veroorzaken.


Uitstralende pijn bil regio

Wat is gerefereerde pijn in de heupregio?

Gerefereerde pijn in de heup wordt ook wel uitstralende pijn genoemd en kenmerkt zich dat pijn wordt gevoeld op punt B, terwijl de pijn oorspronkelijk komt van punt A. Dit houdt in dat jij pijn voelt in de heupregio, maar dat jij geen schade aan de heup hebt.


Dijbeenhalsfractuur - Gebroken heup

Hoe verhelpen we een gebroken heup?

Stevige pijn in de heup wordt in veel gevallen veroorzaakt door het breken van de heup. Je kunt een heup op verschillende plekken breken, namelijk ter hoogte van de hals van de heup (net onder de heupkop) of net onder de kop van het bovenbeenbot. Je breekt je heup door een grote inwerkende kracht, zoals een val of een auto-ongeluk. Bij mensen met botontkalking, kan de heup al bij een kleinere inwerkende kracht breken.


Heupflexor scheur

Wat is een heupflexor scheur?

Een heupflexor scheur is een blessure waarbij jij een scheur hebt opgelopen in één of meer spieren die de heup buigen. De spieren die de heup buigen bevinden zich aan de voorkant van de heup. Een spierscheur kan zich in verschillende gradaties voorkomen.

 • Graad 1: Een klein aantal spiervezels is gescheurd. Dit resulteert in een beetje pijn, maar de functie blijft behouden.
 • Graad 2: Een significant aantal spiervezels is gescheurd. Dit resulteert in middelmatig functie verlies.
 • Graad 3: Alle spiervezels zijn gescheurd. Dit resulteert in groot functie verlies en wordt: ‘Heupflexor ruptuur’ genoemd.

Oorzaken heupklachten

Oorzaken heupklachten

Niet iedere heupklacht is hetzelfde en dus heeft iedere klacht ook een andere oorzaak. Daarnaast kan de oorzaak verschillen per persoon en per aandoening. Ondanks dat elke klacht een andere oorzaak heet zijn er wel algemene factoren die de kans op heupklachten vergroten, zoals:

 • Te weinig beweging (onderbelasting)
 • Te veel beweging (overbelasting)
 • Een verkeerde stand van de heup (or andere gewrichten in de bewegingsketen)
 • Een eenzijdig bewegingspatroon
 • Blessure aan een ander nabijgelegen gewricht

Hieronder wordt per aandoening aangegeven welke oorzaken er kunnen zijn voor het ontstaan van de pijnklachten.

Oorzaken bij een slijmbeursontsteking van de heup

Een slijmbeursontsteking van de heup kan ontstaan op twee verschillende manieren, namelijk door een bacteriële infectie of door overbelasting. Een overbelasting kan acuut optreden, bijvoorbeeld door een val op de heup. Daarnaast kan de slijmbeursontsteking bij een overbelasting ontstaan door een langdurige overbelasting, bijvoorbeeld door een verkeerd looppatroon, veel op de heup liggen, of door een veranderde stand van de heup na een heupoperatie.

Oorzaken voor het ontstaan van uitstralende pijn heupregio

Uitstralende pijn naar de heup ontstaat door schade aan de onderrug of SI gewrichten. Er zijn een paar specifieke aandoeningen die deze uitstralende pijn kunnen veroorzaken, namelijk:

 • Lumbale discus bulging (onderrug)
 • Sciatica (onderrug)
 • Overbelasting/verrekking van het Lumbale face gewricht (onderrug)
 • Spinale degeneratie (rug)
 • Sacro-iliacaal gewricht dysfunctie (SI gewricht)

Oorzaken van een gebroken heup

Je kunt je heup breken doordat er een grote inwerkende kracht (bijvoorbeeld een auto-ongeluk of een val) op de heup. Daarnaast zijn er mensen die te maken hebben met osteoporose (botontkalking). Deze mensen kunnen de heup breken bij een kleinere inwerkende kracht.

Oorzaken bij een heupflexor scheur

Een inscheuring van de heupflexor ontstaat meestal tijdens een plotselinge aanspanning van de spieren die de heup buigen. In de meeste gevallen ontstaat de scheur wanneer de spier zich in een stretch stand bevindt. Daarnaast komt het voor dat de scheur ontstaat wanneer een persoon vanuit stilstand wil versnellen, een explosieve trap maakt of wanneer men geen goede warming up heeft gedaan. Een andere oorzaak voor het ontstaan van een scheur in de spier is de overbelasting in combinatie met herhaalde spanning in de spier, bijvoorbeeld door overmatig schoppen of rennen.


Symptomen heupklachten

De symptomen bij heupklachten

Heupklachten kunnen verschillende symptomen hebben. Dit komt omdat niet iedere aandoening die klachten veroorzaak hetzelfde is. Hieronder worden de symptomen beschreven waaraan iedere aandoening te herkennen is.

Symptomen bij een slijmbeursontsteking van de heup

Symptomen bij een slijmbeursontsteking kunnen verschillen omdat de oorzaak van de klacht verschillend kan zijn. Bij een bacteriële infectie zal jij hevige pijn ervaren. Hierbij dat er een zwelling zal optreden, roodheid ontstaat en de heup zal warm aanvoelen. Bij een overbelasting van de slijmbeurs zal er ook veel pijn aanwezig zijn, een zwelling ontstaan en de heup warm aanvoelen. Het grote verschil is dat de roodheid bij een overbelasting niet aanwezig is. Over het algemeen zal de mobiliteit van de heup afnemen. De pijn wordt bij een slijmbeursontsteking van de heup aan de buitenkant gevoeld, maar kan uistralen via het bovenbeen naar de knie. Op het moment dat jij de heup belast of op de heup ligt verergeren de klachten.

Symptomen bij uitstralende pijn in de heupregio

Bij pijnklachten door uitstralende pijn wordt er een typische dove pijn in de heup- of liesregio gevoeld. Hierbij is de locatie van de pijn moeilijk aan te wijzen. De ernst en de locatie van de pijn kunnen bij deze aandoening variëren. Daarnaast ervaar jij vaak pijn of stijfheid in andere delen van het lichaam, zoals: de onderrug, dijbeen, onderbeen en in sommige gevallen de enkel of voet.

Symptomen bij een gebroken heup

Op het moment dat jij jouw heup breekt ontstaat er direct hevige en scherpe pijn in de heup, lies, bil of dij. In ernstige gevallen is het onmogelijk om gewicht op het aangedane been te zetten. In minder ernstige gevallen kan jij nog mankend lopen en ervaar je pijn in de rust momenten. De pijn wordt gevoeld aan de kant waar de heup is gebroken en zal prominent gedurende de nacht of 's morgensvroeg aanwezig zijn.

Symptomen bij heupflexor scheur

Op het moment dat de heupflexor scheurt ervaar je direct een plotselinge scherpe pijn of een trekkende sensatie in de liesregio. Bij ernstige gevallen ben jij niet instaat om de activiteit af te maken. Je ervaart direct na het trauma pijn, spierspasme en spierzwakte. Bij minder ernstige gevallen zal jij de activiteit wel kunnen afmaken. De pijnklachten zijn het sterkst aanwezig in de ochtend, vlak na het opstaan. Daarnaast zullen de pijnklachten toenemen op het moment dat de heupflexoren worden belast (bijvoorbeeld bij het buigen van de heup, rennen, schoppen of traplopen.


Behandeling heupklachten

Behandeling heupklachten

Welke fysiotherapeutische behandeling worden toegepast om jouw heupklachten te verhelpen is afhankelijk per persoon en van de oorzaak van de klacht. Wel zijn er algemene aandachtspunten bij het behandelen van de klachten aan de heup, zoals:

 • Verminderen van de pijnklachten
 • Vergroten van de mobiliteit
 • Kracht en stabiliteit verbeteren
 • Verbeteren van jouw looppatroon

Bij de bovenstaande aandachtspunten kan de fysiotherapeut jouw helpen door gebruik te maken van manuele techniekendry needling therapie, manuele triggerpoitntherapie, oefentherapie, taping of massage.

Behandelmethodes bij een slijmbeursontsteking van de heup

De manier waarop de slijmbeursontsteking van de heup wordt behandeld is afhankelijk van de oorzaak van de slijmbeursontsteking. Bij een bacteriële infectie is het zeer raadzaam om contact op te nemen met de huisarts. De huisarts kan jou dan verder helpen met het behandelen van de slijmbeursontsteking. Bij een overbelasting van de slijmbeurs kan de fysiotherapeut jou goed helpen. Voordat de behandeling wordt bepaald, moet eerst de oorzaak van de overbelasting bekend zijn.

Behandelmethodes bij een uitstralende pijn in de heup

De behandeling van uitstralende pijn is sterk afhankelijk van de bron van de pijn. Hierdoor is het zeer belangrijk dat er in eerste instantie goed onderzoek door de fysiotherapeut of dokter wordt gedaan. Dit om het probleem/bron van de pijn te achterhalen. In de meeste gevallen zijn triggerpoints de oorzaak bij deze pijnklachten. Triggerpoints zijn effectief te behandelen middels triggerpointtherapie of dry needling therapie.

Behandelmethodes bij een gebroken heup

De juiste behandelmethode bij een gebroken heup is afhankelijk van de ernst van de breuk. In de meeste gevallen moeten de botstukken opnieuw in de juiste positie geplaatst worden. Dit gebeurt middels een anatomische reductie. Na de anatomische reductie zal er door de chirurg een chirurgische interne fixatie uitgevoerd worden om de stabiliteit te verbeteren. Vervolgens moet jij een aantal weken rusten en op krukken lopen. Ouderen mensen of mensen met botontkalking zal een heupprothese geïndiceerd zijn en zal er vervolgens een aantal maanden op krukken gelopen moeten worden.

Bij breuken waar geen verplaatsing nodig is zal de breuk behandeld worden met relatieve rust. Hierbij moet jij dus een aantal weken op krukken lopen en zal de orthopeed adviseren welke behandeltraject het beste bij je past. De beslissing voor het behandeltraject wordt gemaakt op basis van de ernst, type en locatie van de breuk.

Behandelmethode bij een heupflexorscheur

Voor een snel herstelproces en kans op het opnieuw optreden van de blessure te verminderen is het belangrijk dat jij een fysiotherapeutische behandeling ondergaat. De fysiotherapeutische behandeling is afhankelijk van de persoon met het letsel, de oorzaak en ernst van de klacht. Verschillende fysiotherapeutische behandelingen die toepast kunnen worden zijn:

 • Weke delen massage
 • Elektrotherapie (ultrasound)
 • Dry needling therapie
 • Triggerpointtherapie
 • Medical taping
 • Gewricht mobilisatie
 • Stretchen
 • Ijs of warmte therapie
 • Biomechanische correctie
 • Progressieve oefeningen om flexibiliteit, kracht en balans te bevorderen
 • Training en activiteit aanpassingen

Op het moment dat de fysiotherapeutische behandelingen de aandoening niet volledig verhelpen kan er, in overleg met jou, bepaald worden of de huisarts gecontacteerd moet worden om de verdere richting van de behandeling te bepalen. Dit kan verder onderzoek zijn, zoals een MRI-scan, CT-scan, Ultrasound, röntgenfoto's of een andere soort behandeling, zoals medicatie of verwijzing naar een gespecialiseerde arts. Om te bekijken welke behandeling het meest geschikt voor jou is, neem je het best even contact op met de Fysiotherapie4All vestiging bij jou in de buurt.

 

Alle vestigingen van Fysiotherapie4all

Fysiotherapie Berghem

Locatie: Fitness4All Berghem

Koolzaadweg 1

5351 LP Berghem

Fysiotherapie Breda

Locatie: Fitness4All Breda

Allerheiligenweg 83

4834 TN Breda

Fysiotherapie Ede

Locatie: Basic-Fit Ede Centrum

Grotestraat 61

6711 AJ Ede

Fysiotherapie Heesch

Locatie: Hiemstra Huisartsenpraktijk

Gildestraat 1C

5384 BJ Heesch


Fysiotherapie Oss

Locatie: Basic-Fit Oss

Euterpelaan 19

5344 CA Oss

Fysiotherapie Uden

Locatie: Retraitehuis Uden

Volkelseweg 30

5405 NA Uden

Fysiotherapie Veenendaal

Locatie: Basic-Fit Veenendaal

Wolweg 101

3901 TD Veenendaal